DataCAD

DataCAD

DataCAD je specializovaný stavební CAD systém, umožňující na profesionální úrovni zpracovat 3D architektonický návrh a vytvořit projektovou dokumentaci až do úrovně prováděcích výkresů.

Obsahuje nástroje, které usnadňují tvorbu stavebních konstrukcí a zpracování výkresové dokumentace, jako např. automatické vkládání inteligentních dveří a oken, asociativní kótování a šrafování, atd.

DataCAD umožňuje návrhovat, upravovat a zpracovávat přesné stavební výkresy.Je více než jen kreslení nástrojem, zahrnuje automatické 3D modelování, fotorealistické renderovací nástroje, můžete ovládat osvětlení, vržené stíny a aplikovat vlastnosti materiálů. Vizualizace projektu pomocí objektového prohlížeče O2C umožňuje vašemu klientovi ušetřit čas a peníze odsouhlasením případných změn mnohem dříve, ještě ve fázi návrhu.

Galerie
Autodesk Construction Cloud
Autodesk Construction Cloud
Autodesk Construction Cloud
Autodesk Construction Cloud
Autodesk Construction Cloud