GENERÁTOR VODÍKU A STANICE DUSÍKU

GENERÁTOR VODÍKU A STANICE DUSÍKU

Stavba se nachází v průmyslovém areálu na severním okraji města Bruntál. Jedná se o průmyslový areál, který je v současné době využíván několika společnostmi, které zde zajišťují výrobu čistých solí farmaceutických a potravinářských kvalit, forem pro vstřikování technických výlisků, komponentů pro světelnou techniku, spirál pro světelné zdroje, lamp pro speciální použití, elektrod a elektrodových systémů a dále zde probíhá vstřikování technických výlisků z plastů a předmontáž a montáž vyráběných dílů včetně jejich kompletace. Dopravně je areál napojen na komunikaci III/4513 a jejím prostřednictvím dále na vyšší komunikační síť (tj. na silnici I/45).

Předmětná stavba byla situována do části areálu, který byl nevyužíván - rovinný pozemek s převážně travnatým povrchem.

V roce 2020 byly zahájeny projektové práce. Záměr stavby byl rozdělen na III. etapy.

Realizace I. etapy byla zahájena v roce 2021 a úspěšná kolaudace proběhla v únoru roku 2022.

Zhotovitel stavby: ACHILINE stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Investor stavby. Messer Technogas s.r.o., Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

I. ETAPA – na pozemku parc. č. 4182/102

 • asfaltová komunikace v délce cca 49 m, o výměře cca 360 m2;
 • zpevněné plochy dlážděné kolem regulační stanice a kolem nové technologie na výrobu plynného vodíku a dusíku o výměře cca 475 m2;
 • zpevněné plochy štěrkové o výměře cca 150 m2;
 • betonové základy pod technologii o výměře cca 200 m2;
 • technologie na výrobu plynného vodíku a dusíku:- stanice vodíku je tvořena kaskádovitě zapojenými generátory vodíku s max. kapacitou každé jednotky 150 Nm3/hod plynného vodíku (3x generátor vodíku o rozměrech 12,12 x 2,55 x 2,90 m); - stanice dusíku je tvořena kryogenním zásobníkem VT50/19 (1x svislý zásobník o průměru 3,00 m a výšce 12,04 m) ke skladování kapalného dusíku a 2 vzduchových odpařovačů SG360HF každý o výkonu do 1000 Nm3/hod (rozměr 1,91 x 1,57 x 7,21 m);
 • drátěné oplocení kolem nové technologie, oplocení kolem regulační stanice plynu a oplocení, které uzavírá areál z jižní strany na pozemku, o výšce 1,8 m a celkové délce cca 160 m;
 • nové areálové rozvody – rozvod NN délky cca 290 m, kabelové vedení osvětlení délky cca 110 m, rozvod vody pro výrobu vodíku délky cca 68 m, rozvod pitné vody délky cca 38 m, rozvod dešťové kanalizace délky cca 5 m, rozvod splaškové kanalizace, rozvod splaškové kanalizace pro odvod kondenzátu délky cca 40 m, VTL plynovodní přípojka pro novou regulační stanici, rozvod VTL plynu délky cca 54 m, rozvod vodíku délky cca 255 m, rozvod dusíku délky cca 258 m;

V budoucnu se uvažuje o realizaci dalších dvou etap.

II. ETAPA - na pozemku parc. č. 4182/102

 • technologie pro skladování plynného vodíku (2x stojatý zásobník na plynný vodík SV-95 o průměru
 • 2,80 m a výšce 18,50 m, 1x kompresor;
 • štěrkové plochy kolem nové technologie, o výměře cca 215 m2;
 • betonové základy pod technologii, o výměře cca 35 m2;
 • drátěné oplocení kolem nové technologie na skladování plynného vodíku, o výšce 1,8 m a celkové délce cca 66 m;
 • napojení na stávající rozvody vybudované v I. ETAPĚ – rozvod NN délky cca 6 m;

III. ETAPA - na pozemcích parc. č. 4182/102, 3698/2

 • prodloužení asfaltové komunikace navržené v I. ETAPĚ na pozemcích parc. č. 4182/102, 3698/2,
 • výměře cca 320 m2;
 • štěrkové plochy mezi prodlouženou komunikací a technologií pro skladování plynného vodíku
 • na pozemku parc. č. 4182/102, o výměře cca 120 m2;
 • rozšíření technologie na výrobu plynného dusíku – umístění třetího generátoru (včetně chladiče)
 • na základ přichystaný v I. ETAPĚ;
 • drátěné oplocení kolem textilní haly a uzavření stavby ze severní strany na pozemcích parc. č. 4182/102, o výšce 1,8 m a celkové délce cca 88 m;
 • požární stěna na pozemku parc. č. 4182/102, šířky 0,6 m, výšky 1,0 m a délky 14,0 m;
 • napojení na stávající rozvody vybudované v I. ETAPĚ – rozvod NN délky cca 4 m na pozemku parc. č. 4182/102, rozvod pitné vody délky cca 8 m na pozemku parc. č. 4182/102, rozvod dešťové kanalizace délky cca 48 m na pozemku parc. č. 4182/102, prodloužení rozvodu splaškové kanalizace délky cca 66 m na pozemcích parc. č. 4182/102, 3698/2, rozvod VTL plynu délky cca 16 m na pozemku parc. č. 4182/102, rozvod vodíku délky cca 30 m na pozemku parc. č. 4182/102.

Fotografie
20211115_091628.jpg
IMG_5051.JPEG
IMG_5051.JPEG
IMG_5051.JPEG