Rekreační objekt Stará Červená Voda

Rekreační objekt Stará Červená Voda

Stavba rekreačního objektu se nachází v Obci Stará Červená Voda v k.ú. Nová Červená Voda, která leží na severním okraji okresu Jeseník, v podhůří Rychlebských hor směrem k „Malé Hané“, jak bývá někdy nazývána oblast kolem města Vidnavy. Zástavba obce je rozvolněná, jedná se především o rodinné domy. Stavba se nachází v zastavěném území obce v blízkosti komunikace do Vidnavy v k.ú. Stará Červená Voda a je volnou travnatou plochou, která byla  v minulosti užívána pouze k zemědělským účelům.

Novostavba jednopodlažního rekreačního objektu s obdélníkovým půdorysem, plochou střechou a přístřeškem. Stěny jsou navrženy jako smíšené cihelno-kamenné. Přístřešek je dřevěný s dřevěným obkladem, natřený tmavě hnědou barvou. Nedaleko je postavena pergola-letní kuchyň. Objekt je napojen na novou vodovodní a kanalizační přípojku, také na přípojku NN a dešťovou kanalizaci.

zastavěná plocha             79m2

obestavěný prostor            395m3

zpevněná plocha z žulových odseků            25 m2 (plocha před skladem)

 

 Studie stavby:              Ing. Pavlína Velebová

 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby:

                                      ARCHILINE stavební a inženýrská společnost s.r.o. 

Dodavatel stavby:         ARCHILINE stavební a inženýrská společnost s.r.o.

  Realizace stavby:       03/2022 - 11/2022      

 

 

     

                     

                

                

 

Fotografie
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA
STARÁ ČERVENÁ VODA