Rejvíz č.p. 23

Rejvíz č.p. 23

Předmětem dokumentace byl návrh stavebních úprav objektu č.p. 23 v obci Rejvíz včetně nových zpevněných ploch a oplocení.

Původně se v roubené části objektu Rejvíz č.p.23 nacházel byt pro zaměstnance a garáž pro jedno vozidlo. Ve zděné části chodba, koupelna s WC, kotelna a nevyužívaný chlév. K roubené části přiléhala dřevěná konstrukce dřevníku a ke zděné části přiléhala dřevěná konstrukce kůlny, obě tyto stavby byly ve špatném stavebně konstrukčním stavu, a proto byly demolována.

Změnou dispozice vznikl v roubené části objektu nový byt 4+1 pro zaměstnance a garáž pro jedno vozidlo. Ve zděné části se stavebně upravila stávající koupelna, vzniklo samostatné WC, zvětšila se kotelna a nevyužívaný chlév se upravil pro skladování dřeva na otop.

Dřevěná konstrukce demolovaného dřevníku byla nahrazena novou dřevěnou konstrukcí skladu.

Na pozemcích investora byly navrženy nové komunikace pro přístup a příjezd k budovám.

Byl upraven- rozšířen stávající sjezd z hlavní silnice druhé třídy II/453. Na ploše před garáží vzniklo štěrkové obratiště pro osobní automobil. Dešťové vody z nových komunikací se budou vsakovat přes štěrkový povrch nového obratiště a přes trávník zatravňovací dílců přímo do zeminy.

Fotografie
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23
Rejvíz č.p. 23