Hájenka Bělá

Hájenka Bělá

Novostavba hájenky v Bělé, k.ú. Domašov u Jeseníka.

Předmětem dokumentace byla nová stavba navržena na místě původní hájenky, úprava zpevněných ploch, ČOV, odvod dešťových vod, úprava části rozvodu pitné vody ze stávajícího vrtu a úprava oplocení.

Jedná se o stavbu trvalou. Součástí novostavby byl původní suterén a původní přístavba garáže v úrovni suterénu. Nadzemní části původního objektu, který do nedávna sloužil jako hájenka, byly před realizací odstraněny.

Novostavba byla navržena na místě původní hájenky a bude sloužit pro bydlení (např. lesního správce). Součástí nově navržené budovy je kancelář se zázemím, která je přístupná samostatným vchodem.

Firma ARCHILINE při realizaci vykonávala autorský dozor.

Fotografie
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ
HÁJENKA BĚLÁ