Stavební úpravy Adolfovice č.p. 138

Stavební úpravy Adolfovice č.p. 138

Předmětem dokumentace byl návrh stavebních úprav objektu č.p. 138 v Adolfovicích, nové zpevněné plochy a oplocení.

V budově se původně nacházel byt pro zaměstnance Polesí, kancelář Polesí a hospodářská část objektu se sklady a nevyužívanými chlévy.

Navrhovanými změnami byla stávající obytná část rozšířena – vznikly zde dvě bytové

jednotky pro zaměstnance Polesí v 1.NP a ve 2.NP. Kancelář Polesí s hygienickým

zázemím se přesunula do hospodářské části objektu. Tím se zmenšila plocha skladovacích

prostorů. Nevyužívané chlévy byly upraveny na dvě garáže pro vozidla Polesí.

Firma Archiline při realizaci vykonávala autorský dozor.

Fotografie
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADOLFOVICE č.p. 138